Keresés

Kosár
0 termék

Telephelyfejlesztés, átalakítás állami támogatássa

Telephelyfejlesztési pályázat - akár 20 milliós állami támogatás!

Az Új Széchenyi Terv részeként elindult a telephelyfejlesztési pályázat 2011-ben, amely keretében kifejezetten ingatlanfejlesztésre lehet, akár 50 % mértékű támogatást elnyerni. A pályázat azoknak lehet érdekes, akik a közeljövőben terveznek új csarnokot, irodát vagy egyéb épületet építeni, megújítani. A pályázat keretében min. 5 millió Ft – maximum 100 millió Ft támogatás igényelhető. Nagyon fontos, hogy a projekt megvalósításával legalább egy munkahelyet kell teremteni. A pályázaton csak olyan vállalkozás indulhat, aki legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik.

Cél: a termelési és szolgáltató (de nem logisztikai) tevékenységét fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő telephelyének, másrészt a meglévő (1 lezárt üzleti évvel rendelkező) gazdasági társaságok új telephelyeinek kialakítása és fejlesztése, valamint működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztése.

Részcélok:


„A” Beruházás fejlesztése KKV-k részére;
„B” Nem beruházási típusú fejlesztés mikrovállalkozások részére az adott régió bármelyik településén megvalósítható a pályázati projekt.


Támogatható tevékenységek:

„A” Részcél esetén

I. Önállóan támogatható tevékenységek (minimum 1 tevékenységet meg kell pályázni):

- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület, üzemcsarnok, raktár (alapanyag, félkész- és készáru raktár), tároló (kizárólag a termeléshez/szolgáltatáshoz és a karbantartáshoz szükséges eszközök tárolására) építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó, a pályázó tulajdonában (vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő bérleti jogviszonnyal rendelkező) lévő meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a telekhatáron belül, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.

„B” Részcél esetén

- A pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése (FTE alapján)


II. Önállóan nem pályázható tevékenységek (csak a fenti tevékenységek valamelyikével együtt pályázható).

„A” Részcél esetén

- Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, helyreállítása, felújítása a telekhatáron belül, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének. (maximum az elszámolható költségek 40%-ig)
- Eszközök beszerzése, új, illetve 3 évnél nem régebbi, min. 100.000 Ft értékű (maximum 30%).
- Projekt előkészítés (maximum 5%, vagy 7 millió Ft)

„B” Részcél esetén

- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása,
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (max. az elszámolható költségek 40%-ig),
- Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, ill. továbbfejlődésének,
- Eszközbeszerzés (maximum 30%),
- Projekt előkészítés (maximum 5%, vagy 7 millió forint),
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület, felszerelés, eszköz bérlése, lízingelése (maximum 20%);
- Elszámolható költség az teremtett új munkahelyeken foglalkoztatott ténylegesen fizetendő teljes bérköltség, mely magában foglalja (max. 24 havi megvalósítási időszakra):
- Az adózás előtti bruttó bér,
- A kötelező járulékok, mint pl. a társadalombiztosítási járulék.

A részcél esetében a projekt elszámolható költségeinek minimum 30%-a, de maximum 49%-a lehet beruházási típusú költség, azaz minimum 51%, maximum 70%-a kell, hogy legyen a projekt előkészítés, bérköltség, a bérleti és lízing díj.
Támogatás mértéke:

A projekt helyszíne                         Támogatás mértéke
Budapest (középvállalkozás)                        20%
Budapest (mikro- és kisvállalkozás)           25%
Pest megye                                                     35%
Pest megye hátrányos helyzetű kistérség 40%
Közép-Dunántúl                                             50%
Nyugat-Dunántúl (középvállalkozás)            40%
Nyugat-Dunántúl (mikro és kisvállalkozás) 50%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50%

A vissza nem térítendő támogatás összege Budapesten a beruházás összegének 25%-a lehet, de maximum 20 millió forint!

„A pályázat keretében előleg nyújtható a támogatás 25%-a erejéig.

A bírálatnál előnyt jelent:
- amennyiben a beruházás Ipari Park területén és/vagy barnamezős területen és/vagy 2007-2010 között meghirdetett ipari területek fejlesztését célzó ROP pályázatok valamelyikéből támogatásban részesült ipari területen megvalósuló fejlesztést tartalmazva.
- A fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség min. 8%-át eléri.
- Régiós preferált területeken valósul meg.

Pályázó lehet:
- aki, mikro-, kis-, és középvállalkozás;
- akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
- aki legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik;
- akinek a legutolsó lezárt üzleti évének beszámolója alapján meghatározott nettó árbevételének kevesebb, mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki. (TEÁOR ’08 0111-0322)
- akinek a saját tőkéje nem negatív, illetve eléri a jegyzett tőke felét,
- a cég nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.
- aki rendelkezik Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel.
- A projekt során minimum 1 munkahelyet teremt.

Nem támogatható:
- kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (kivéve, a saját termék értékesítésének esetét), exporttal kapcsolatos tevékenység,
- logisztikai beruházás

FONTOS: a beruházás összege nem haladhatja meg az előző évi nettó árbevétel összegét.

FONTOS: a munkahelymegtartást kötelező vállalni!

Amennyiben a támogatás összege meghaladja az 50 millió forintot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró beszámoló részeként szükséges benyújtani.

Díjmentes pályázati minősítés!

Amennyiben 2011-ben pályázni szeretne az Új Széchenyi Terv keretében kérem, szíveskedjék cége utolsó lezárt évének mérlegét (egyéni vállalkozók esetén előző év SZJA-bevallását) e-mailen az ingatlan@aboltokboltja.hu címre elküldeni és díjmentesen beminősítjük a pályázati alkalmasságot.